Informační povinnost pro klienty a obchodní partnery

Sdílet tento příspěvek

Totožnost správce:

Firma: INECO průmyslová ekologie s.r.o.

Sídlo: náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

IČ: 27487270, DIČ: CZ27487270, e-mail: info@ineco.cz

Telefon: 499 622 255   Fax: 499 622 255

V souvislosti s celoevropským nařízením č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známém pod zkratkou „GDPR“, si Vás dovolujeme informovat jak a proč společnost zpracovává jako správce osobní údaje fyzických osob, tedy i našich zákazníků, a zároveň Vás ujistit, že s Vašimi osobními daty nakládáme dle pravidel.

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli , na základě našeho vzájemného obchodního vztahu a které jsou pro další zpracování a dodržení našich služeb důležitou informací.

Je to jméno a příjmení, kontaktní a fakturační adresa, kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mailová adresa), u OSVČ požadujeme DIČ.

Tyto údaje získáváme výhradně od Vás a to formou:

-ústní

-písemnou

-telefonickou

– elektronickou

Přístup k osobním údajům našich klientů a obchodních partnerů mají jen vybraní zaměstnanci se smluvně danou povinností mlčenlivosti.

S Vašimi osobními údaji neobchodujeme ani je nepředáváme osobám mimo naší společnost.

Výjimkou jsou společnosti, které zajišťují pro naši společnost služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb a dále pak jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanoveným zákonem, policií v rámci šetření trestné činnosti apod.).

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro plnění všech povinností plynoucí z našeho obchodního vztahu. Po skončení zpracování a vypracování smluvní služby ukládáme Vaše údaje dle předpisů po dobu 10 let z důvodů daňových a účetních. Po této době dochází ke skartaci.

Pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím zajištěním našich IT systémů.

Máte právo :

  • požadovat přístup k Vašim osobním údajům
  • požadovat jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování
  • můžete Váš souhlas kdykoliv odvolat
  • vznést námitku proti zpracování
  • využít dalších práv dle GDPR

Máte-li dojem, že se s Vašimi osobními údaji neoprávněně zachází, můžete se obrátit na nás jako na jejich správce nebo máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, který je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Pro detailnější informace, které by Vás zajímali ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji, nás neváhejte kontaktovat buď osobně, písemně na adresu naší společnosti a nebo na

e-mail: info@ineco.cz.

S pozdravem

Aleš Portych

Jednatel společnosti