Ochrana osobních údajů

Zásady používání souborů cookies

Provozovatelem Ineco.cz a správcem Vašich osobních údajů je je obchodní společnost INECO průmyslová ekologie s.r.o. (dále jen „Ineco“ nebo „my“), se sídlem náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové n/L, 544 01, identifikační číslo: 27487270, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21918/KSHK na území České republiky (dále jen „správce“).

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) – dále „GDPR“ nebo „Nařízení“.

Jako náš zákazník, návštěvník Ineco.cz nebo příjemce novinek, nám svěřujete své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení, určujeme, jakým způsobem jsou zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají. Proto jsme správcem.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud se na nás budete chtít kdykoli obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 499 622 255 nebo na e-mailu: info@ineco.cz Adresa pro doručování: INECO průmyslová ekologie s.r.o., náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové n/L, 544 01

Jaké osobní údaje o Vás Ineco zpracovává?

Ineco zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které Inecu poskytujete v souvislosti s využíváním služeb. Jedná se o tyto osobní údaje:

 • kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích
 • údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení
 • odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o službách, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám
 • údaje související s využitím kontaktních formulářů, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, využívaný prohlížeč aj.

Jaké osobní údaje o Vás Ineco zpracovává?

 1. splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

 2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 • Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí služeb a zboží na webu ineco.cz

  • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží, služeb a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností.

  • V případě tvorby objednávky Ineco shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci a dále k Vašemu kontaktování za účelem doručení služeb a objednaného zboží.

 • Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací.

  • Právním titulem ke zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností Ineco. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává Ineco osobní údaje dále také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.

  • Při vyřizování reklamací Ineco shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, transakční historie objednávek, údaje o koupeném zboží a provedených službách.

  •  
 • Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů (obchodních sdělení)

  • V případě, že zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů, Ineco bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Vaše Osobní údaje Ineco začne zpracovávat až poté, kdy zaregistrujete Vaši e-mailovou adresu k odběru newsletterů na ineco.cz a následně dokončíte tuto registraci potvrzením souhlasu se zpracováním osobních údajů v doručené e-mailové zprávě. Nebude-li registrace výše uvedeným způsobem dokončena, Vaše e-mailová adresa bude bez zbytečného odkladu odstraněna.

  • V případě stávajících zákazníků může Ineco zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu.

 • Zpracovávání údajů zákazníků se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

  • V případě, že udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, bude Ineco zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, pohlaví, věk, e-mailová adresa, IP adresa a z ní odvozená poloha, údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií, údaje týkající se uskutečněných nákupů, údaje o prohlížeči a zařízení a případně jiné online identifikátory, a to primárně za účelem vytvoření vhodné nabídky zboží a služeb Ineca nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace sloužící k zasílání personalizovaných nabídkových e mailů, cílené reklamy a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 • Použití souborů cookies a analýza webových stránek

  • V případě, že používáte webové stránky Ineca, souhlasíte se shromažďováním souborů cookies, které Ineco na svých webových stránkách používá za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit, tj. nabízení reklamy na zboží na základě vyhodnocení Vašeho zájmu o zboží.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.

 1. K čemu cookies používáme?
  Cookies pomáhají k Vašemu pohodlnějšímu nákupu a jednoduchému prohlížení webových stránek. Cookies zejména slouží k:
  • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek, aby bylo možné dokončit proces objednání služeb a zboží s co nejmenšími obtížemi.
  • Zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preferencím a požadavkům návštěvníků
  • Analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů
  • Nabízení reklamy na služby a zboží dle zájmu uživatele.
  • Naše webová stránka ineco.cz používá cookies, které lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Dočasné soubory cookie, tzv. „relační cookies“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče, a trvalé soubory cookie, tzv. „permanentní cookies“, které zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z Vašeho zařízení. Trvalé cookies pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně.
 2. Podle funkcí dělíme cookies na:
  • konverzní, které umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  • trackovací (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
  • remarketingové, které nám umožňují personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení
  • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu
  • Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů však nelze jakkoliv identifikovat Vás osobně.
 3. Souhlas s používáním cookies a jeho odvolání
  • Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.
 4. Jak lze upravit využívání cookies
  • Všechny cookies, které už na vašem počítači jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umísťování cookies na Vás počítač, v takovém případě ale nebudete moci využít všechny naše online služby. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše osobní údaje Ineco zpracovává v případě odeslání kontaktního formuláře, zakoupení služeb a zboží po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely oprávněných zájmů Ineca (viz výše). Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne odeslání objednávky zákazníkem archivovány i objednávky.

 • V případě, že Ineco zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům nebo k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Pokud svůj souhlas odvoláte, není tím dotčeno zpracování Vašich osobních údajů prováděné ze strany Ineca pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s touto Informací o zpracování osobních údajů.

Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

 • Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Ineca a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Ineca. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Ineco pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

 • Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

  • osoby, které pro Ineco zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé technologií, které Ineco pro tyto služby využívá (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů)

  • osoby, které na webových stránkách Ineca mají umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek (obvykle však v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získávání přímých identifikačních údajů), tj. zejména osoby provádějící prostřednictvím cookies analýzu návštěvnosti našich webů, a provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou prováděnou pomocí údajů o uskutečněném nákupu a údajů získaných ze souborů cookies (včetně remarketingu).

 • Ineco je dále povinno některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Ineca?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely; zpracování údajů ze souborů cookies je možné zamezit nastavením Vašeho webového prohlížeče)

 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Inecem zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení)

 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné)

 • Právo na opravu (právo požadovat, aby Ineco bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají)

 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Ineco omezilo zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu Ineco ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Ineca byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nežádáte provést jejich výmaz)

 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby Ineco Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazalo, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Inecem zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; nebo pokud by ze strany Ineca byly osobní údaje zpracovávány protiprávně)

 • Právo vznést námitku (právo požadovat, aby Ineco přestalo zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu)

 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.