Autorizace a akreditace

Akreditace

Osvědčení o AKREDITACI pro zkušební laboratoř č. 1350

Zkoušky fyzikálních a chemických veličin v pracovním a mimopracovním prostředí – měření hluku, prašnosti, chemických látek a mikroklima, rozbory pitných, povrchových, odpadních, technologických vod a vod ke koupání. Toto osvědčení o akreditaci vydal Český institut pro akreditaci, o.p.s. na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17025.

Autorizace

Osvědčení o AUTORIZACI k měření emisí.

Tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku, úhrnná koncentrace organických látek, tmavost kouře, polycyklické aromatické uhlovodíky. Chlor a plynné anorganické sloučeniny chloru, plynné anorgan. sloučeniny fluoru, amoniak, anorgan. kyseliny, organické plyny a páry, formaldehyd, fenol, kyanidy, kovy (Sb, As, Be, Sn, Cr, Co, Cd, Mn, Cu, Ni, Pb, Hg, Se, Ti, V, Zn, Al, Ag, Fe), prašný spad, polétavý prach.

Osvědčení

Zaujali jsme Vás?

Zašlete nám poptávku. Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.