Úspěšné absolvování akreditačního auditu

Sdílet tento příspěvek

V červnu 2020 analytická laboratoř Ineco průmyslová ekologie absolvovala akreditační šetření Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Laboratoř úspěšně splnila všechna požadovaná kritéria. Získala tak na další rok Osvědčení o akreditaci, které je dokladem odborné způsobilosti vykonávat činnosti, které jsou předmětem akreditace. V červnu 2020 byla analytická laboratoř prověřována v rámci kontrolního, ročního dozorového auditu. Audit prokázal plnou funkčnost „Systému kvality“ laboratoře, dobrou odbornost personálu a účinnost všech metodik. Měření se provádí na přístrojovém vybavení, které je na špičkové úrovni. 

Nabízíme zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.

– stanovení účinnosti odlučovacích procesů

– nabízíme službu na základě osvědčení o autorizaci o nakládání s nebezpečnými chemickými

  látkami