Novela nařízení vlády 361/2007 Sb. platná dne 1. 3. 2020

Sdílet tento příspěvek

Dne 1. 3. 2020 vešlo v platnost nařízení vlády 361 /2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

V této novele došlo k změnám v limitech určitých chemických látek. Podstatnou změnou je limit prachu s možným fibrogenním účinkem pro svařování nebo plazmové řezání nebo podobné pracovní postupy, při kterých vzniká dým s obsahem chrómu zde se nově uvádí limit 0,025 mg.m-3 

Dále byl přidán mezi prachy s dráždivým účinkem prach dřevotřískových a MDF desek, prach z laminátových/laminovaných OSB desek a to s limitem 5 mg.m-3 .

Nově byl u prachu s převážně dráždivým účinkem zvýšen limit pro prach tvrdých (karcinogenních a senzibilizujících) dřevin na 3,0 mg.m-3 .

Měřící skupina pro měření pracovního prostředí provádí měření chemických látek, prachů a kovů na pracovištích.

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.