Hluk na pracovišti

Sdílet tento příspěvek

Hluk na pracovišti je nedílnou součástí většiny provozoven, což za předpokladu osmihodinové pracovní doby pět dní v týdnu je veliký nápor na sluch zaměstnanců. Sluch se dlouhodobým hlukem může nenávratně poškodit, takže je nutné jej chránit. Naštěstí totiž existuje předepsané měření hluku na pracovištích a následná nápravná opatření. Nejúčinější ochranou sluchu před hlukem je používání ochranných pomůcek (jednorázové chrániče sluchu, mušlové chrániče sluchu) a pak také eliminováním pobytu na hlučných místech.

Hluk na pracovišti je potřeba měřit dle ustanovení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, takže je to nutnost mít odbornými pracovníky hlučnost na pracovišti ověřenou. Je vydán certifikát, tedy dokument, který naměřené hodnoty udává a tak také určuje potřebu jistých pracovních, ochranných pomůcek. Hluk na pracovišti není radno podceňovat, pro ochranu vlastní, ale i vlastních pracovníků.

K poškození sluchu u člověka může dojít při dlouhodobém působení hluku v rozmezí 85 dB – 110 dB. Například v kanceláři by neměl limit hluku přesáhnout 65 dB.“

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se pracovního prostředí nás neváhejte kontaktovat. Zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.