Hluk na pracovišti

Sdílet tento příspěvek

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Hluk na pracovišti je nedílnou součástí většiny provozoven, což za předpokladu osmihodinové pracovní doby pět dní v týdnu je veliký nápor na sluch zaměstnanců. Sluch se dlouhodobým hlukem může nenávratně poškodit, takže je nutné jej chránit. Naštěstí totiž existuje předepsané měření hluku na pracovištích a následná nápravná opatření. Nejúčinější ochranou sluchu před hlukem je používání ochranných pomůcek (jednorázové chrániče sluchu, mušlové chrániče sluchu) a pak také eliminováním pobytu na hlučných místech.

Hluk na pracovišti je potřeba měřit dle ustanovení pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, takže je to nutnost mít odbornými pracovníky hlučnost na pracovišti ověřenou. Je vydán certifikát, tedy dokument, který naměřené hodnoty udává a tak také určuje potřebu jistých pracovních, ochranných pomůcek. Hluk na pracovišti není radno podceňovat, pro ochranu vlastní, ale i vlastních pracovníků.

K poškození sluchu u člověka může dojít při dlouhodobém působení hluku v rozmezí 85 dB – 110 dB. Například v kanceláři by neměl limit hluku přesáhnout 65 dB.“

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se pracovního prostředí nás neváhejte kontaktovat. Zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.