Mezilaboratorní porovnávací zkoušky laboratoří

Sdílet tento příspěvek

Měřící skupiny se každoročně účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek a jinak tomu nebylo ani v roce 2022.

Měřící skupina měření hluku a vibrací se účastnila porovnávacích zkoušek na měření hluku v pracovním prostředí, měření a posuzování hluku prostředí, měření a posuzování dopravního hluku a měření a hodnocení expozice vibrací přenášených na ruce. Všechny tyto zkoušky absolvovali naši technici úspěšně.

Analytická laboratoř se také účastnila mezinárodních laboratorních zkoušek, jednalo se                     o rozbory, pitných, odpadních a povrchových vod. I zde naši laboranti uspěli ve všech zkouškách.

Měřící skupina pracovního prostředí se úspěšně účastnila mezilaboratorních porovnávacích zkoušek na odběry těkavých organických látek.I v těchto zkouškách měřící technici uspěli ve všech bodech zkoušek.

Ověřování kvality měření probíhá v naší společnosti pravidelně každý rok. Neustále monitorujeme kvalitu měření a porovnáváním sledujeme nejistoty měření jednotlivých metod. Cílem je zajistit kvalitní a nestranné měření pro naše zákazníky.

Naše společnost nabízí zajišťování povinností dle zákona a související činnosti:

– autorizovaná, akreditovaná a technická měření emisí

– akreditované měření pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší

– měření hluku, měření hlučnosti, měření vibrací, stavební akustika

– autorizované měření emisí

– technické měření emisí

– akreditované měření emisí

– měření prašnosti, měření chemických látek

– mikroklimatické podmínky, měření mikroklimatických podmínek

– rozbory vody, rozbory vod, rozbory odpadů

– akreditované odběry vody

– hlukové studie

– kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnými právními požadavky

– zpracování rozptylových studií zdrojů znečišťování ovzduší

– zpracování provozních řádů a deníků zdrojů znečišťování ovzduší

– vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší v souladu s platnou legislativou

– zpracování výpočtu poplatků za zdroje znečišťování ovzduší ISPOP

– zpracování souhrnné provozní evidence SPE

– zpracování dokumentů a hlášení pro IRZ

– zpracování dokumentace EIA, oznámení záměru, IPPC

– odborné konzultace a poradenství

– měření vzduchotechnických parametrů pro regulaci vzduchotechnik apod.