Měření rizikových faktorů pracovního prostředí

Do rizikových faktorů pracovního prostředí zařazujeme dle zákonné vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanovují podmínky pro zařazení prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů. V pracovním prostředí máme 13 rizikových faktorů: Na základě hodnocení a měření expozice zařazujeme pracovníky do 4 hygienických kategorií. Laboratoř má dlouholeté zkušenosti s měřením a vyhodnocováním  kvality pracovního prostředí a emisí […]

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Dne 10. 11. 2023 vyšlo nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost tohoto nařízení je od 1. ledna 2024. Změny se týkají  bezpečnostních přestávek, pravidel pro manipulaci s břemeny, mikroklimatických podmínek nebo osvětlení. Mikroklimatické podmínky: Zraková zátěž: Naše společnost […]

Novela vyhlášky č. 272/2011 Sb.

Dne 1. 7. 2023 vešla v platnost novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb., která stanoví ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V nařízení vlády se změnily některé základné pojmy v oblasti ustáleného, proměnného                      a impulsního hluk. Dále je zde uvedeno přechodné ustanovení k omezení hluku z dopravy a jeho hodnocení. Vypouštějí se jednotky Pa, hodnoty přípustného expozičního limitu […]

Novela vyhlášky 41/2020 Sb.

V této novele došlo ke změně některých limitních hodnot. Pro limitní hodnoty prachů tvrdých dřev a sloučenin šestimocného chrómu (jako chrom) platí v nařízení vlády přechodné období. Hygienické limity tedy budou upraveny k lednu 2023 a lednu 2025.  Dochází ke snížení limitních hodnot formaldehydu a prachu z tvrdých dřev. Obdobně se postupuje v případě limitních hodnot emise výfukových plynů ze vznětových motorů. Zde […]

Mezilaboratorní porovnávací zkoušky laboratoří

Měřící skupiny se každoročně účastní mezilaboratorních porovnávacích zkoušek a jinak tomu nebylo ani v roce 2022. Měřící skupina měření hluku a vibrací se účastnila porovnávacích zkoušek na měření hluku v pracovním prostředí, měření a posuzování hluku prostředí, měření a posuzování dopravního hluku a měření a hodnocení expozice vibrací přenášených na ruce. Všechny tyto zkoušky absolvovali naši technici […]

Novela vyhlášky 6/2003 Sb.

Novela vyhlášky 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limyty chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb platná od dne 12. 10.2022. Provoz v pobytových místnostech se zajišťuje tak, aby byly dodrženy přípustné mikroklimatické podmínky uvedené v příloze č. 1 vyhlášky s výjimkou mimořádně chladných nebo mimořádně teplých dnů. Za mimořádně […]

PŘIJMEME PRACOVNÍKA

Přijmeme pracovníka na hlavní pracovní poměr na pozici technik pro měření emisí. Požadujeme: min. středoškolské vzdělání, nejlépe technického směru s maturitní zkouškou řidičský průkaz skupiny B flexibilitu znalost práce na PC příjemné vystupování.   Jedná se o práci po celé ČR. Životopisy zasílejte na e-mail info@ineco.cz, nebo informace na tel. čísle 603 330 294. Datum vložení: 15.9.2023

Měření vibrací

Vibrace mají nemalý vliv na lidské zdraví, ale také na  kvalitu práce.  Pokud  jsou pracovníci dlouhodobě vystavovány nepříznivým účinkům vibrací, mohou jim nenávratně poškodit zdraví. Proto je nutné provádět pravidelné měření vibrací přenášených na ruce nebo na tělo pracovníků. Měření vibrací je určeno nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku […]

Měření mikroklimatických podmínek

Měření mikroklimatických podmínek – provádíme dle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2005 Sb., nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. – měření vnitřního prostředí provádíme dle vyhlášky č. 6/2003 Sb, kterou se stanoví hygienické […]

Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP za rok 2021

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ukládá provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší povinnost každoročně hlásit zákonem stanovené informace o vlivu jejich provozu na ovzduší do tzv. systému ISPOP. V lednu 2022 byla spuštěna zcela nová verze ISPOP. Místo původních PDF formulářů se nově používají HTML online formuláře. Dochází i ke změnám v jednotlivých ohlašovacích agendách. Systém ISPOP („Integrovaný […]