Měření čistoty vzduchu

Měření čistoty vzduchotechnických zařízení

Provádíme měření čistoty vzduchotechnických systémů dle ČSN EN 15780. Měření je důležité pro správné hodnocení třídy čistoty těchto zařízení, hodnocení dodržování plánu údržby a kontrol, ke stanovení nutnosti čištění jednotlivých částí VZT systémů. Měření je následně laboratorně vyhodnoceno dle ČSN EN 15780 a je vypracován protokol o technickém měření. Protokol obsahuje souhrnné výsledky naměřených hodnot s porovnáním k hodnocení třídy čistoty a následná doporučení.

Měřením se hodnotí zejména vzduchotechnické jednotky (dále jen VZT jednotky). Posouzení čistoty VZT jednotek by mělo zahrnovat všechny jejich součásti a komory: sání venkovního vzduchu, směšovací komory, ventilátorové komory, filtry, ohřívače a chladiče, odvaděče kondenzátu, tlumiče hluku, výměníky zpětného získávání tepla, komory zvlhčovačů včetně eliminátorů kapek.

  Měření čistoty vzduchotechniky

  • přívodní vzduchovody, včetně všech typů vyústek a jednotek, tlumičů hluku, potrubních ohřívačů a chladičů, klapek a ventilů,
  • odváděcí – výfukové vzduchovody, včetně všech součástí,
  • vzduchovod odváděného a oběhového vzduchu, včetně všech součástí,
  • sací vzduchovod čerstvého vzduchu.
Jsme připraveni nabídnout komplexní služby v průmyslové ekologii, měření emisí, v případě překročení emisních limitů návrhy řešení záchytu znečišťujících látek, technická a provozní měření emisí pro testování technologických linek za účelem optimalizace vypouštěných emisí a optimalizace provozu, odborné poradenství v oblasti celé problematiky průmyslové ekologie, přípravu měřících míst a instalaci stálých měřících míst s normovanými měřícími přírubami včetně vlastní realizace.

Jak probíhá měření čistoty vzduchu?

  1. V potáčáteční fázi kontroly čistoty zařízení se doporučuje prohlídka filtrů a filtračních komor, stejně jako zvlhčovače vzduchu a zvlhčovací komory, protože stav těchto součástí je obecně dobrým ukazatelem potřeby měření čistoty a potřeby čištění.
  2. Měřením se vždy hodnotí přijatelná úroveň usazování prachu zejména u nových vzduchovodů a přijatelná úroveň čistoty VZT systémů a jednotek. Přijatelná úroveň usazování prachu musí být dle ČSN EN 15780 provedena u nových vzduchovodů a systémů vždy před předáním díla investorovi. Toto měření hodnotí míru znečišťění způsobené vlivem výroby, přepravy a zejména montáží na místě stavby. Pokud není dosaženo přijatelné úrovně, musí být provedeno vyčištění systému a pak provedeno předání díla investorovi.
  3. Následná pravidelná i jednorázová měření se provádí na základě plánu kontrol, kdy je nutné dle ČSN EN 15780 prokázat plnění limitu třídy čistoty a prokázání dodržení přijatelné třídy čistoty.
  4. Pokud je měřením prokázáno překročení hodnoty přijatelné úrovně znečištění, musí být provedeno čištění těchto částí VZT systémů. Po provedení servisního zásahu musí být dle ČSN EN 15780 prokázáno měřením splnění hodnoty přijatelné úrovně po vyčištění.
  5. Tyto povinnosti se dle ČSN EN 15780 také vztahují na vzduchovody odpadních plynů a vzduchu odsávání technologických zařízení. Zde je nutné sledovat a prokazovat nepřekročení hodnoty nepřijatelného znečištění.
Protokoly z měření je nutné předkládat při interních a externích auditech systémů EMS, dokládání správného zajištění správy budov a zařízení apod.

Zaujali jsme Vás?

Zašlete nám poptávku. Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.