Rozbory a čištění vod

Akreditované odběry a rozbory v oblasti vod

Odběry vzorků vod z vodních nádrží, řek a potoků, odběry vzorků pitné vody a vody využívané k výrobě potravin a nápojů, odběr odpadní vody a podzemních vod.
 • rozbory vody provádíme v rozsahu vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění
 • krácené a úplné rozbory vod v rozsahu mikrobiologických, biologických a chemických ukazatelů
 • monitorovací rozbory vody v rozsahu vyhlášky č. 428/2001 Ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.
 • rozbory surové vody
 • v rozsahu nařízení vlády o vypouštění odpadních vod do vod povrchových Sb. zákonů č. 61/2003, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 Sb.
 • analýzy vzorků odpadních vod z čistíten, odpadní vody ze septiků
 • odběr odpadní vody z technologických provozů – časově programovatelné odběry automatickým odběrovým zařízením
 • odběr odpadní vody směsných vzorků, 2 hodinové, 8 hodinové, 24 hodinové či jiné odběry vzorků odpadních vod dle přání zákazníka
 • odběr odpadní vody prostých vzorků
 • v rozsahu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011
 • rozbory vod z umělých a přírodních koupališť
 • rozbory vody umělých a koupelových bazénů
 • rozbor vody v saunách
 • rozbory vody z vířivek
 • odběry kapalných a tuhých odpadů
 • poradenská činnost, nápravná opatření, návrh úpravy vody, hodnocení výsledků rozborů vody
 • stanovení ukazatelů v teplé vodě
 • hodnocení účinnosti čistíren odpadních vod
 • povrchové vody, závlahové vody– levná a rychlá analýza včetně posouzení kvality a použitelnosti
 • monitorovací vrty, identifikace znečišťujících látek
 • stanovení bakterií rodu Legionella v teplovodních systémech
 • zpracování dokumentace odpadového hospodářství
Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. je akreditovaná
pro provádění činností u ČIA č. 1350.

Zaujali jsme Vás?

Zašlete nám poptávku. Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.