Služby k měření emisí

Pro zajištění komplexních a odborných služeb v oblasti měření emisí dále nabízíme širokou škálu odborných služeb, které je třeba pro provedení měření emisí na vysoké úrovni.
  • Prohlídky měřících míst pro měření emisí, imisí vzhledem k platné legislativě v ochraně ovzduší.
  • Návrh umístění stálého měřícího místa pro provozní řád zdroje znečišťování ovzduší.
  • Vypracování provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 415/2012 Sb. v platném znění včetně vyřízení povolení provozu a odsouhlasení provozního řádu krajským úřadem příslušného kraje.
  • Vypracování žádosti k umístění zdroje znečišťování ovzduší včetně jejího vyřízení u orgánů státní správy dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
  • Vypracování žádosti povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší včetně jejího vyřízení u orgánů státní správy dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
  • Jednání a zastupování provozovatele (zákazníka) u orgánů státní správy v oblasti ochrany ovzduší, vod, pracovního a životního prostředí, obalů, odpadů apod.
  • Zastupování provozovatele (zákazníka) při kontrolách orgány státní správy v oblasti ochrany ovzduší, vod, pracovního a životního prostředí, obalů, odpadů apod.
Vlastní realizaci instalace normovaných měřící přírub pro provedení měření emisí a vybudování stálého měřícího místa. Materiál měřících přírub a způsob instalace je vždy odborně volen na základě provedené předprohlídky zdroje znečišťování a na základě předpokládaných emitujících znečišťujících látek z důvodu dlouhodobé životnosti a funkčnosti měřícího místa.
 

Odborné konzultace v oblasti měření emisí, životního prostředí, pracovního prostředí, průmyslové ekologie,rozborů vod, zpracování dokumentací, zpracování provozních řádů zdrojů znečišťování, odborných posudků, rozptylových studií. Zpracování dokumentací je prováděno autorizovanou osobou dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném znění a prováděcích předpisů.

Schvalování návrhů na umístění měřících míst dle platné legislativy v ochraně ovzduší.

Zaujali jsme Vás?

Zašlete nám poptávku. Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.