Technické měření emisí

 • Technická měření emisí a provozní měření emisí pro testování technologických linek za účelem optimalizace vypouštěných emisí a optimalizace provozu, případně návrhu filtrace jednotlivých znečišťujících látek.
 • Ověřování kontroly odlučovacích procesů, účinnosti filtračních zařízení, filtračních systémů, odlučovačů aerosolu, kondenzátorů apod.
 • Měření vzduchotechnických parametrů, rychlosti proudění, objemového průtoku, teploty, vlhkosti odpadního plynu, tlaku, koncentrací kyslíku a referenčních hodnot, CO2.
 • Regulace vzduchotechnických systémů, odtahových ventilátorů, klapek, škrtících orgánů, měření tlakových ztrát filtračních stanic a systémů.
 • Technické, provozní a poloprovozní zkoušky, modelování provozních situací v průběhu technických měření emisí pro zajištění správného chodu technologických linek s dopadem na minimalizaci množství vypouštěných znečišťujících látek.
 • Technická měření emisí za účelem zjištění vstupních hodnot koncentrací a hmotnostních toků jednotlivýchznečišťujících látek jako podklad pro návrh instalace vhodné filtrační jednotky a záchytu emisí.
 • Vlastní návrhy filtračních jednotek, filtračních systémů a stanic pro zajištění hodnot emisních limitů jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší.
 • Zpracování souhrnných zpráv a protokolů o technickém měření emisí.
 • Měření emisí za účelem vyloučení katalytických jedů pro návrh katalytické nebo termální oxidační jednotkypro likvidaci organických, anorganických a pachových látek.
 • Zpracování návrhů na snižování množství vypouštěných znečišťujících látek plynných a tuhých emisí.
 • Filtrace vzdušiny, odpadních plynů, spalin, měření emisí, kontinuální měření emisí.
 • Kontinuální měření emisí, technická měření emisídlouhodobý monitoring dle požadavků provozovatele technologických linek a technologie v řádu několika dní.

Zaujali jsme Vás?

Zašlete nám poptávku. Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.