Měření osvětlení

Nabízíme veškeré služby spojené s měřením umělého, smíšeného i denního osvětlení.
Osvětlení má významný vliv na výkon, zdraví a bezpečnost pracovníků. Zvolením kvalitního osvětlení můžete zlepšit své pracovní prostředí a tím snížit chybovost a stimulovat výkon svůj i svých zaměstnanců. Pokud máte osvětlení navržené dle starších norem, dnes již pravděpodobně nevyhovuje hygienickým požadavkům, zejména při pracovním využívání prostorů. Účelem měření osvětlení je tak zajištění splnění všech požadavků na osvětlení vnitřních prostor. Zároveň by tohoto dostatečného osvětlení mělo být dosaženo s přiměřenou energetickou náročností a nízkými náklady.

Měření umělého osvětlení se provádí po setmění, případně při úplném zaclonění osvětlovacích otvorů (oken, světlíků), v bezokenních prostorech kdykoliv, dle ČSN 360011 a ČSN 12464 – 1. Provádí se z důvodu:

 • ověření, zda byly při realizaci dodrženy projektované hodnoty a  jsou v souladu s normovanými hodnotami
 • zjištění podmínek osvětlení a zrakové pohody během užívání osvětlovacích soustav a ověření, zda jsou tyto podmínky v souladu s platnými normami
 • porovnání různých řešení osvětlení z hlediska dosažení podmínek zrakové pohody, z hlediska hospodárnosti nebo z hlediska energetických úspor

Přesnost měření osvětlení vnitřních prostorů se dělí na:

 • přesné – určené pro posouzení náročných vnitřních prostorů nebo pro výzkumné účely; odhad rozšířené nejistoty měření je U ≤ 8 %)
 • provozní – určené pro ověřování správnosti navržených a realizovaných podmínek osvětlení a zrakové pohody, jejich dodržování během užívání stavby a pro porovnání různých řešení osvětlovacích soustav – odhad rozšířené nejistoty měření je v rozmezí 8 < U ≤ 14 %
 • orientační – určené pro ověřování základních podmínek zrakové pohody, na základě kterého se navrhuje další postup – odhad rozšířené nejistoty měření je 14 < U ≤ 20 %)
 • Měření denního osvětlení se provádí při rovnoměrně zatažené obloze (bez přímého působení slunečního svitu), měření není vhodné provádět za deště nebo mlhy,  provádí se dle ČSN 73 0580 – 1.
  • měření se provádí s vyhodnocením činitele denní osvětlenosti D
  • stupeň přesnosti je orientační, určený pro ověřování základních podmínek zrakové pohody, na základě kterého se navrhuje další postup (rozšířená nejistota je 14 < U ≤ 20%)

  Součástí každého měření je zpracování akreditovaného protokolu.

  Vedle měření nabízíme zpracování studií denního osvětlení, umělého osvětlení, studie proslunění, studie zastínění, studie a návrhy sdruženého osvětlení, návrhy umělého osvětlení.Přesnost měření osvětlení vnitřních prostorů se dělí na:

  • přesné – určené pro posouzení náročných vnitřních prostorů nebo pro výzkumné účely; odhad rozšířené nejistoty měření je U ≤ 8 %)
  • provozní – určené pro ověřování správnosti navržených a realizovaných podmínek osvětlení a zrakové pohody, jejich dodržování během užívání stavby a pro porovnání různých řešení osvětlovacích soustav – odhad rozšířené nejistoty měření je v rozmezí 8 < U ≤ 14 %
  • orientační – určené pro ověřování základních podmínek zrakové pohody, na základě kterého se navrhuje další postup – odhad rozšířené nejistoty měření je 14 < U ≤ 20 %)
 • na pracovištích (výrobní haly, kanceláře, školy, atd.)
  • ČSN 36 0011- 1  – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
  • ČSN 36 0011- 2  – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení
  • ČSN 36 0011- 3  – Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení

  Požadavkové normy:

  • ČSN EN 12464-1 (Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory)
  • ČSN 730580 -1 (Denní osvětlení budov – základní požadavky)

Zaujali jsme Vás?

Zašlete nám poptávku. Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.