Mikroklimatické podmínky

Měření mikroklimatických podmínek provádíme dle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2005 Sb., nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií
Měření vnitřního prostředí provádíme dle vyhlášky č. 6/2003 Sb, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Nabízíme akreditované měření pracovního prostředí, pracovního ovzduší

 • výpočet tepelné zátěže u jednotlivých profesí
 • zařazení práce do kategorií z hlediska zátěže teplem a zátěže chladem
 • posouzení celkové fyzické zátěže a zařazení do třídy práce podle energetického výdeje
 • zpracování podkladů pro poskytování ochranných nápojů v závislosti na vykonané činnosti a mikroklimatických parametrech na pracovním místě a v pracovním prostředípracovním ovzduší
 • zpracování režimových opatření pro výkon dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce
 • výsledná teplota kulového teploměru tg
 • teplota vnitřního vzduchu ta
 • relativní vlhkost vnitřního vzduchu rh
 • rychlost proudění vnitřního vzduchu va.

Mikroklimatické parametry není vhodné měřit za extrémních podmínek. V zimě by neměla teplota klesnout pod – 15 °C a v létě by neměla teplota přesahovat 30 °C.
 • výsledná teplota kulového teploměru tg
 • teplota vnitřního vzduchu ta
 • relativní vlhkost vnitřního vzduchu rh
 • rychlost proudění vnitřního vzduchu va.

Mikroklimatické parametry není vhodné měřit za extrémních podmínek. V zimě by neměla teplota klesnout pod – 15 °C a v létě by neměla teplota přesahovat 30 °C.
Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. je akreditovaná
pro provádění činností u ČIA č. 1350.

Zaujali jsme Vás?

Zašlete nám poptávku. Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.