Měření prašnosti

Měření prašnosti provádíme dle zákona č. 258/2000Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií
Měření vnitřního prostředí provádíme dle vyhlášky č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • strojírenství (svařovny, brusírny, zámečnické dílny)
 • zpracování kovů: slévárny, svařovny, zámečnické dílny (řezání, broušení, frézování, pájení), lisovny,
 • elektrotechnický průmysl (pájení, letování)
 • textilní průmysl (prádelny, tkalcovny, tírny, úpravny)
 • sklářský průmysl, výroba a zpracování keramiky a porcelánu (leštírny skla)
 • stavební průmysl
 • dřevozpracující průmysl (zpracování dřeva, pily, truhlárny, výroba nábytku)
 • potravinářský průmysl ( výroba sušených směsí, mlýny, sila, pekárny, zpracování potravin)
 • kamenolomy a štěrkovny, zpracování kamene, těžba a zpracování křemičitého písku
 • sklářský průmysl
 • výroba porcelánu a keramiky
 • komplexní odborné poradenství v oblasti pracovního prostředí a hygieny práce
 • poradenství k měření prašnosti a pracovního prostředí, měření pracovního ovzduší ke kolaudačnímu řízení
 • na základě naměřených hodnot Vám zpracujeme návrh na zařazení prací do kategorií
Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o.
je akreditovaná pro provádění činností u ČIA č. 1350.

Zaujali jsme Vás?

Zašlete nám poptávku. Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.