Stavební akustika

Nabízíme akreditované měření v oblasti stavební akustiky. Jedná se o měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách:

  • měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách (dle ČSN EN ISO 140-4) – Měření vnitřních dělících konstrukcí (příček a stropů), zjišťuje se schopnost stavební konstrukce omezovat přenos zvuku vzduchem.
  • měření vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí v budovách (dle ČSN EN ISO 140 – 5) – Kontrola zvukové izolace oken.
  • měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí v budovách ( dle ČSN EN ISO 140-7) – Zdroj kročejového hluku je obvykle v místnosti nad, pod (provozovna v 1.NP a byt v 2. NP) nebo vedle chráněného prostoru, zjišťuje se schopnost stavební konstrukce omezovat zvuk šířený konstrukcí budovy.
  • měření doby dozvuku v místnostech a uzavřených prostorech – Zjišťuje se kvalita prostoru z hlediska šíření a pohlcování zvuku.
Měření se provádí v objektech, které jsou stavebně dokončeny, mají osazená okna a dveře včetně instalace těsnění a prahů u dveří. Toto měření je důležité zvláště pro investory, dodavatele a provozovatele u staveb, stavebních konstrukcí a prvků staveb. Součástí prováděného akreditovaného měření v oblasti stavební akustiky je hodnocení konkrétní měřené neprůzvučnosti dle ČSN EN ISO 171, protokol o zkoušce s vyhodnocením výsledků a posouzení navržených stavebních konstrukcí v objektu vzhledem k požadavkům na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost dle ČSN EN ISO 73 0532.
Výsledky měření slouží ke kontrole a prokazování dosažených akustických vlastností na stavbách, např. při kolaudačním řízení apod. Jedná se o měření v obytných místnostech budov, schodišťových prostorech, půdních prostorech, prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, restauracích, v pekárnách, kuchyních, školách, v kancelářích, v dílnách, v místnostech, v hotelích, v nemocnicích, knihovnách, výrobních halách atd.

Zaujali jsme Vás?

Zašlete nám poptávku. Poptávka je zcela nezávazná. Připravíme pro Vás cenovou kalkulaci a velmi rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.